Rosemount Tank Gauging - Emerson Process Management
language options turkish english

Konferans

Konuşmacıların listesi:

 • Hennie Standaar, Genel Sekreter, FETSA
 • Ben Holt, Başkan Yardımcısı, Downstream Consulting, Wood Mackenzie
 • Necdet Pamir, Yönetim Kurulu Üyesi, World Energy Council, Turkish National Committee
 • Dr. Erol Metin, Genel Sekreter, Petder
 • Sami Habbab, Yönetim Kurulu Üyesi, Delta Petrol Urunleri Ticaret A.S
 • Asad Yaqub, İFC (İnternational Finance Corporation, World Bank Group) Petrol, Gaz, Kimyasallar ve Madencilik Bölümü Kıdemli Yatırım Görevlisi
 • Mustafa Bagan, Genel Sekreter, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
 • Richard Kellaway, Baş Danışman, Global Infrastructure Partners
 • Professor Ibrahim M. Banat, Bioteknoloji Profesörü, University of Ulster
 • Paul E. Calderwood, Başkan Yardımcısı, Everett Fire Department
 • Martin Whittle, Genel Müdürü, CDI-T
 • GuillaumeHeurteloup, Ticaret Mühendisi, CarboVac Environmental Services
 • Mehdi Haji Hossain Zadeh, ArGe Müdürü, Iranian Oil Terminals Company
 • Ali GÜNEYLİ – Katodik Koruma Teknik Müdürü, Ergil Group UAE
 • Emrah ÖZÇELİK – Katodik Koruma Mühendisi, Ergil Group UAE
 • Johan Sandberg, Uluslararası Satış Müdürü, Emerson
 • Romeo Rocchetti, Endress+Hauser Instruments International
 • Ömer Sami Çalıklı, Engineering Manager Distribution, Shell & Turcas Petrol A.Ş.
 • Richard Siereveld, İş Geliştirme Müdürü, Honeywell Enraf

Ve başka konuşmacılarla…

Birinci Gün – 13 Ekim 2009

TOPLANTI: Piyasa Bakış Açısı & Gelişmelerin Genel Eğilimleri

0930: Konferans Başkanının Giriş Konuşması
Richard Kellaway, Baş Danışman, Global Infrastructure Partners

0945: Güncel ve Gelecekteki Petrol Arz-Talep Dengesizliği, Türkiye ve Akdeniz Bölgesindeki Ticari Akışlar ve Petrol Terminali Ticaretindeki bulaştırma
Ben Holt, Başkan Yardımcısı, Downstream Consulting, Wood Mackenzie

1015: Küresel Enerji Sahnesi – Yarın Açısından Enerjinin Bugünkü Durumu
Necdet Pamir, Yönetim Kurulu Üyesi, World Energy Council, Turkish National Committee

1045: Çay / Kahve Molası & Tüm Konuşmacı ve Delegelere yönelik Fuar Segisi

1115: Türkiye’de Petrol Endüstrisi

 • Potansiyel gelişme, orta vadeli bakış açısı ve küresel etkisi
 • Büyüklük ve hacim
 • Pazardaki gelişmeler

Dr. Erol Metin, Genel Sekreter, Petder

1145: Türkiye’de Depolama Sektörünün Özeti

 • Türkiye’de yeni depolama inşaattaki deneyimleri
 • Depolama sektöründeki gelişmeleri
 • Organizasyonel hazırlık ve zorlukları

Sami Habbab, Yönetim Kurulu Üyesi, Delta Petrol Urunleri Ticaret A.S

1215: Finans ve Yatırımın koruması
Asad Yaqub, İFC (İnternational Finance Corporation, World Bank Group) Petrol, Gaz, Kimyasallar ve Madencilik Bölümü Kıdemli Yatırım Görevlisi

1245: Tüm Konuşmacı ve Delegelere yönelik Öğle yemeği ve Fuar Sergisi

TOPLANTI: En iyi vakalar

1400: Konferans Başkanının Giriş Konuşması
Ben Holt, Başkan Yardımcısı, Downstream Consulting, Wood Mackenzie

1410: Kablosuz Tank Ölçümünün Yararları

 • Tüm tanklarınıza Kablosuz Tank Ölçümüyle tüm tanklarınıza ulaşma yolu
 • Kablosuz Teklojiyle Maliyet Tassarufu
 • Kendiliğinden organize eden networklar Kablosuz Teknolojiyi kolay kurabilme duruma getirilmekteler
 • HART7 Standardla Açık Kablosuz Sistemleri
 • Bu nasıl çalışır
 • Ağınızı nasıl planlaması gerekir
 • Tank Farms’da pratik örnekler
 • Diğer standardlarla kıyaslaması

Johan Sandberg, Global Sales Manager, Emerson

1440: ADR Uygulaması

 • Karayolu taşımacılığı
 • Yeni mevzuatların geliştirmesi
 • 2011’e bakışı

Mustafa Bagan, Genel Sekreter, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

1510: Tüm Konuşmacı ve Delegelere yönelik Çay / Kahve Molası

1550: Portföy Yönetimi Sistemleri ve Tank Entegre Programı
Ömer Sami Çalıklı, Engineering Manager Distribution, Shell & Turcas Petrol A.Ş.

1620: Konusu daha sonar belirlenecek

1650: Panel toplatısı – Tüm Konuşmacılarla
Hennie Standaar başkanlıkla, Genel Sekreter, FETSA

1715: Birinci Günün Kapanışı – Fuar Alanında Tüm Konuşmacı ve Delegelere İçkili Tanışma Resepsiyonu

 
İkinci Gün – 14 Ekim 2009

TOPLANTI: Emniyet ve Mevzuatlar

0930: Konferans Başkanının Giriş Konuşması
Professor Ibrahim M. Banat, Bioteknoloji Profesörü, University of Ulster

0945: FETSA ve onun Endüstrideki Rolü
Hennie Standaar, Genel Sekreter, FETSA

1015: Depolama Terminalinde Yangına Dayanması

 • Önceden planlama ve bilgi biriktirmesi
 • Eğitim ve Sondajlar
 • Terör sorunları
 • Olaya tepki

Paul E. Calderwood, Başkan Yardımcısı, Everett Fire Department

1045: Dökme (Balk) Likit Depolama Terminallerinin Güvenliği ve Kalite Performansı

 • Entegre yönetim sistemleri
 • Küresel tutarlılık
 • Müşterilerin denetleme ihtiyaçlarının karşılanması

Martin Whittle, Genel Müdürü, CDI-T

1115: Tüm Konuşmacı ve Delegelere yönelik Çay / Kahve Molası

1145: VRU Yeni Mevzuat Düzeni

 • Özeti
 • Piyasadaki teknolojileri
  • Derin Soğutma
  • Membran Teknolojisi
  • Aktif Karbon Adsorpsiyonu
 • Emisyon seviyesi mevzuatları

Guillaume Heurteloup, Ticaret Mühendisi, CarboVac Environmental Services

TOPLANTI: En iyi vakalar

1215: Khark Ada’da Petrol Terminali Örneğinde Boru Hattının Boyanmış Renginden Ölçme Sisteminde Oluşan Etkisini İncelenmesi

 • Boru hattında ana akışı harekette iken güneş radyasyonu toplanmasıyla ısınmaya yol açar  
 • Isının yükseltilmesi akış oranı ve yüzeyin boyanmış renginden kaynaklanır.
 • Ölçme istasyonlarda kesinsizlik boru hatların uygun rengine boyanması ve yükleme sürecinde akış oranın yükseltilmesiyle azaltılabilir.

Mehdi Haji Hossain Zadeh, R&D Director, Iranian Oil Terminals Company

1245: Khark Ada’da Petrol Terminali Örneğinde Boru Hattının Boyanmış Renginden Buharlaştırma Kayıplarının İncelenmesi

 • Depolanma sırasında ham petrol buharlaştırma sırasında hafif hidrokarbonları atmosfereye kaçışı.
 • Bu süreç çevreyi kirletmesiyle birlikte ham petrol kalitesini etkilenmektedir.
 • Buharlaşma kaybının belirlemesi ve depolama tankının boyama rengini incelemesi bu çalışmanın ana amaçlarıdır.

Konuşmacı daha sonar belirlenecek

1315 Tüm Konuşmacı ve Delegelere yönelik Öğle yemeği

0930: Konferans Başkanının Giriş Konuşması
Paul E. Calderwood, Başkan Yardımcısı, Everett Fire Department

1415: Yerüstü Petrol Depolama Tankların Katodik Korunması

 • Korozyon ve korozyon türlerin tanıtımı
 • Korozyon Kontrolü: Katodik Koruma ve Katodik Koruma Türleri
 • Yerüstü Petrol Depolama Tankların Katodik Koruma Sistemleri
 • Libyan Iron Steel Company Deniz Katodik Koruma Sistemlerin Sunumu

Ali GÜNEYLİ – Cathodic Protection Technical Manager and Emrah ÖZÇELİK – Cathodic Protection Engineer, Ergil Group UAE

1445: Terminal Envanter Yönetiminde Ürün ve Sistemleri
Richard Siereveld, İş Geliştirme Müdürü, Honeywell Enraf

1515: Yeni Teknolojiler - Eski Teknolojilere karşı (Akıntı Ve Tank Ölçümlerinde)
Romeo Rocchetti, Endress+Hauser Instrument International

1545: Biolojik Tank Temizleme Sistemi Emniyet, Çevresel Avantajları ve İşlevsel Hasılatları Artırmaktadır

 • Attıkların birikimi ve petrol depolama tanklarında ilgili problemler
 • Biolojiye dayalı Tank Temizleme Teknoloji
 • Kullanım ve işletim uygulamalarda origjinal mühendislik yaklaşımı 
 • Biosurfactantlı uygulama ve tank temizleme sürecindeki uygulamalara odaklanma
 • Terminal Operatörlerin açısından HSE Avantajlar ve Maliyet çıkarların tartışması  
 • Tipik örnekler ve sonuçlar

Professor Ibrahim M. Banat, Professor of Biotechnology, University of Ulster

1615: Konferansın İkinci Gününün Kapanışı

For details of the programme and speakers from 2008 please review the History tab.

If you are interested in recommending a speaker or in submitting a presentation abstract please contact Cathy Hodge at cathy@portfinaceinternational.com or call 0044 20 7510 4945.

 

Destekleyenler

EPDKPETDERtotalTuprasTPaytemizToros TerminalDelta PetrolLIMASEVYAPORTbilFULL
click here for your free sample copy of tank storage magazine